HTKK 3.1.2, Download HTKK3.1.2 Mới nhất


Tổng cục Thuế thông báo

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.2 và phần mềm công cụ hỗ trợ quyết toán thuế (QTTNCN) phiên bản 3.0.1

Tải HTKK 3.1.2 của tổng cục thuế ngày 16/03/2012

Download TNCN 3.0.1

Tiếp tục đọc

Download HTKK 3.1.2 Phần mềm HTKK3.1.2 – HTKK 3.1.2 mới nhất

Tổng cục Thuế thông báo

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.2 và phần mềm công cụ hỗ trợ quyết toán thuế (QTTNCN) phiên bản 3.0.1

 Download HTKK 3.1.2 ngày 16/03/2012của tổng cục thuế

Tiếp tục đọc